Občni zbor DU Rakitna 2020

Na sončno Pustno soboto so se članice in člani Društva upokojencev Rakitna v polnem številu zbrali na občnem zboru, ki je potekal v Osnovni šoli Rakitna.

Predsednica društva Helena Pogačar je prebrala poročilo o bogati dejavnosti v preteklem letu, sledili sta poročili blagajničarke Veronike Demšar in predsednika Nadzornega odbora Matije Kovačiča. Iz poročil je bila razvidna obširna dejavnost društva na področjih kulture, izletništva, športa, skrbi za starejše ..., ki jih je vodstvo društva uspelo izvesti ob skrbni porabi sredstev, pridobljenih iz članarine, donacij in dotacij Občine Brezovica in Krajevne skupnosti Rakitna. 

Med navzočimi gosti je bil tudi župan Metod Ropret, ki je v svojem nagovoru podal informacije o načrtovanem razvoju kraja pa tudi o novih prostorih za društvene dejavnosti, ki naj bi jih pridobili še v tem letu v stavbi nekdanje Pošte. V imenu Mestne zveze upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev, je navzoče toplo pozdravil njen podpredsednik Stanislav Tomšič, ki je pohvalil bogato dejavnost društva pa tudi ribiško ekipo, ki pod vodstvom Janeza Pogačarja vsako leto dosega najboljše rezultate na pokrajinskih športnih igrah upokojencev. Sledili so pozdravi predstavnikov sosednjih društev upokojencev in Območne zveze DU Ljubljana Vič-Rudnik.

Po končanem uradnem delu se je druženje nadaljevalo s skupnim kosilom in plesom v maskah.

Fotografije: Barbara Ručigaj Tomšič in Stanislav Tomšič

 

POROČILO 2019 IN PROGRAM 2020 V PRIPONKI

Galerija


Priponke