DU Smlednik

Društvo upokojencev Smlednik

Naslov: Smlednik 4B, 1216 Smlednik

Telefon: 041 331 410

E-pošta: du.smlednik@gmail.com

Spletna stran: www.smlednik.si/drustvo-upokojencev

 

Predsednik: Ivan Špenko

 

Leto ustanovitve: 1953

 

Društvo je v letu 2023 praznovalo svojo 70-letnico, za kar mu je Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska PZDU podelila Plaketo - v priponki.

 

Predstavitev društva 

Društvo upokojencev Smlednik je prostovoljno, samostojno neprofitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, je organizacija starostnih, invalidskih in družinskih upokojencev, ki deluje na območju krajevne skupnosti Smlednik.

Dejavnosti društva so predvsem sledeče:

  • organiziranje in izvajanje socialnih, izobraževalnih, rekreativnih, kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti za upokojence,
  • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju socialne ter druge pomoči za upokojence na domu, ki so zaradi starosti in onemoglosti potrebni kakršne koli pomoči,
  • prizadevanje za izboljšanje gmotnega in družbenega položaja upokojencev,
  • organiziranje srečanj, pohodov, izletov, letovanj in raznih prireditev,
  • medgeneracijsko sodelovanje z vrtci, šolami in drugimi javnimi zavodi,
  • sodelovanje s centri za socialno delo, domovi starejših občanov in drugimi ustanovami za potrebe starejših,
  • sodelovanje z ZDUS, pokrajinsko organizacijo DU, drugimi društvi in krajevno skupnostjo pri raznih aktivnostih,
  • seznanjanje upokojencev z njihovimi pravicami s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja,
  • pomoč upokojencem pri raznih opravilih.

 

Priponke