Vodstvo

Vodstvo MZU Ljubljana, Osrednjeslovenske PZDU (mandat: marec 2021 - marec 2025):

Predsednik:

Marjan Sedmak

Podpredsedniki: 

Mirko Jarc

Vladislav Puc

Stanislav Tomšič

Članice in člani Izvršilnega odbora:

Janez Čuk - OZDU Notranjska

Marko Koračin - OZDU LJ Šiška

Tanja Mijatovič - DCA LJ

Cecilija Lumbar - tajnica MZU

Anton Slak - OZDU LJ Vič-Rudnik

Drago Sotlar - OZDU LJ Moste-Polje

Nada Hauptman - OZDU Dolenjska

mag. Marija Tome - OZDU Gorenjska

Predsednice in predsedniki komisij:

Sabina Fridl - predsednica Komisije za stanovanjsko pravne zadeve

Stanislav Hribar - predsednik Komisije za priznanja

Stanislav Tomšič - predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

Nadzorni odbor:

Ljuba Štrubelj - predsednica

Nada Nagode

Nikolaja Kogovšek Gilčvert

nadomestne članice:

Marinka Bonin

Helena Grebenc

Helenca Rovšek

Častno razsodišče:

Zdenko Avgust Gulin - predsednik

Nada Hauptman

Janez Logar

nadomestni člani:

Franjo Filipovič

Stanislav Hribar

Boris Rupar

 

 

 

 

 

Galerija