Vodstvo

Vodstvo MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU (mandat: marec 2021 - marec 2025):

Predsednik:

Marjan Sedmak

Podpredsednika: 

Mirko Jarc

Vladislav Puc

Članice in člani Izvršilnega odbora:

Janez Čuk - OZDU Notranjska

Marko Koračin - OZDU LJ Šiška

Katja Krivec - DCA LJ

Cecilija Lumbar - tajnica MZU

Anton Slak - OZDU LJ Vič-Rudnik

Drago Sotlar - OZDU LJ Moste-Polje

Branko Šekoranja - OZDU Dolenjska

mag. Marija Tome - OZDU Gorenjska

Predsednice in predsedniki komisij:

Stanislav Hribar - predsednik Komisije za priznanja

Katja Krivec - predsednica Komisije za stanovanjsko pravne zadeve, strokovna vodja programa DCA

Nadzorni odbor:

Ljuba Štrubelj - predsednica

Nada Nagode

Nikolaja Kogovšek Gilčvert

nadomestne članice:

Marinka Bonin

Helena Grebenc

Helenca Rovšek

Častno razsodišče:

Zdenko Avgust Gulin - predsednik

Nada Hauptman

Janez Logar

nadomestni člani:

Franjo Filipovič

Stanislav Hribar

Boris Rupar