Območna zveza društev upokojencev Ljubljana-Center

Naslov:

Predsednik: 

Telefon: 

E-pošta:  

 

Leto ustanovitve: 1976 

 

Predstavitev:

Občinska zveza društev upokojencev Ljubljana Center je bila ustanovljena na ustanovnem občnem zboru, 29. marca 1976.

V OZDU Ljubljana Center so vključena društva upokojencev Ljubljana Poljane, Ljubljana Tabor, Ljubljana Prule, Stari Vodmat in Bežigrad.

Leta 2004 so društva upokojencev iz Centra postala ustanovni člani MZU Ljubljana - Osrednjeslovenske pokrajinske zveze DU.

V nekdanji Koordinaciji DU Ljubljana Center je v preteklosti sodelovalo tudi DU Ajdovščina.

OZDU Lj Center ima povprečno štiri sestanke letno, ki se jih udeležujejo predsedniki posameznih DU. Pred občnimi zbori obravnavajo letne programe društev, sicer pa tudi aktualne teme in problematiko posameznih društev. Med vsebinami dejavnosti društev so plesne vaje na Prulah, kolesarjenje na Vodmatu, izleti DU Tabor in Poljane.

DU Poljane je od leta 2005 vključeno v projekt "Starejši za starejše", od leta 2005 DU Bežigrad, od leta 2007 pa tudi DU Lj Tabor. Vsa tri društva obravnavajo okoli 500 starejših članov. Težave so s pridobivanjem novih, mlajših prostovoljcev za obisk starejših na domu. 

Kako naprej, je vprašanje, ki si ga pogosto postavljamo.

Redko se v društva vključujejo novi upokojenci, z izjemo v DU Prule. Še težje je najti zamenjavo za mesta predsednika, tajnika, blagajnika društva ...

Problem predstavljajo tudi društveni prostori, saj večina DU gostuje v prostorih MOL, v katerih so omejeni na določene uradne ure v tednu.

Vse več članov zadovoljuje svoje interese v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše, podvajanje vsebin v društvih pa ni smiselno.