KU Telekoma, Pošte in Poštne banke Slovenije

Klub upokojencev Telekoma, Pošte in Poštne banke Slovenije

Naslov: Cigaletova 10, ljubljana

Telefon:

E-pošta: klub@siol.net

 

Predsednik: Anton Krauthaker

 

Datum ustanovitve: 28. 12. 1981

 

Klub je v letu 2021 praznoval svojo 40-letnico, za kar mu je Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska PZDU, podelila Jubilejno listino - v priponki.

 

OBČNI ZBOR KLUBA 2018

 

Priponke