DU Vevče-Zgornji Kašelj

Društvo upokojencev Vevče-Zgornji Kašelj

Naslov: Kašeljska cesta 95, 1260 Ljubljana-Polje

Telefon: 041 755 149

E-pošta: zvonka.cernetic@telemach.net  ;  zvonka.cernetic@gmail.com  

 

Uradne ure: vsak prvi in tretji torek v mesecu, od 15. do 16. ure, v prostorih društva nad gasilskim domom v Kašlju.

 

VODSTVO IN ORGANI DRUŠTVA

Antonija Zvonka Černetič, predsednica

Milenko Rigler,       podpredsednik

Martina Volč,          podpredsednica

Tatjana Virant,       tajnica

Marjana Juvan,      blagajničarka

Upravni odbor:                                         Nadzorni odbor:

Milena Bojc                                                Sonja Ilovar,         predsednica 

Šešek Magda                                             Tjaša Cimerman,   članica

Metoda Oletič                                            Marija Pelhan,       članica

Irena Gorše

Jože Breznik                                              Nadomestni člani NO:

Marko Černetič                                          Stane Babnik 

Martina Mrvar                                           MarijaČerne 

Mari Boc                                                   VeljkoTroha 

Jelka Židan                               

Častno razsodišče:

Mirjana Malič,       predsednica

Marjeta Višnjevar, članica

Brigita Krisper,      članica

 

Leto ustanovitve: 1985

  

Galerija