Pokrajinske športne igre OPZDU

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri Mestni zvezi upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenski pokrajinski zvezi DU vsako leto spomladi izvede Pokrajinske športne igre upokojencev osrednjeslovenske regije.

IZ RAZPISA POKRAJINSKIH ŠPORTNIH IGER OSREDNJESLOVENSKE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV:

Na podlagi Pravil športnih iger upokojencev Slovenije, Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana, OPZDU razpisuje Pokrajinske športne igre upokojencev MZU Ljubljana, OPZDU, ki se odvijajo od aprila do maja.

ŠPORTNE PANOGE

Tekmuje se v 6 športnih panogah, ki so vključene v Državne športne igre ZDUS in v namiznem tenisu:

  1. Šah                                                        
  2. Namizni tenis                      
  3. Streljanje z zračno puško                  
  4. Pikado                                                   
  5. Lov rib s plovcem (2 tekmi)              
  6. Kegljanje  
  7. Balinanje                                                                                          

PRIJAVA TEKMOVALCEV

Prijave ekip se izvajajo prek Območnih zvez DU (OZDU), na prijavnici s poimenskim seznamom članov ekip.

PRISPEVEK ZA UDELEŽBO: 5 EUR po osebi se plača za vse člane ekipe + rezervo.

Ob prijavi je treba nakazati prispevek za ekipo na račun MZU Ljubljana, štev. TR:  0201 4001 9245 734. 

POKRIVANJE STROŠKOV ŠPORTNIH IGER

MZU Ljubljana krije stroške najema tekmovališč, vodstva in sojenja tekmovanj, nabave priznanj, priprave biltena in ostale organizacijsko-tehnične stroške, povezane z izvedbo tekmovanj. MZU krije tudi stroške udeležbe zmagovalnih ekip na Državnih športnih igrah upokojencev. Območne zveze DU in Društva upokojencev, po medsebojnem dogovoru, krijejo stroške prijavljenih tekmovalcev: prispevek za udeležbo, potne stroške idr.

PRAVICA DO NASTOPA

Pravico do nastopa na PŠI imajo upokojenke in upokojenci, včlanjeni v društva (DU), klube in druge organizacije upokojencev na območju MZU Ljubljana, Osrednjeslovenske pokrajinske zveze DU.

Ob prihodu na PŠI so se člani ekip dolžni izkazati z veljavno upokojensko izkaznico, s plačano članarino za tekoče leto pri istem DU, ki ga zastopajo, v nasprotnem primeru ekipa izgubi pravico nastopa. 

Tekmovalec ali tekmovalka lahko v tekočem letu nastopa samo za isto ekipo, uvrščeno na PŠI ali DŠI.

PŠI se izvajajo v moški in ženski konkurenci, ekipno in posamezno. Moška ekipa je lahko mešana (1 ženska).

ODGOVORNOST

Tekmovalke in tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator oz. izvajalec ne odgovarjata za kakršno koli poškodbo in škodo, ki bi nastala iz malomarnosti ali napačnega ravnanja tekmovalca na tekmovališču.

PODELITEV PRIZNANJ

EKIPAM, udeleženim na PŠI se podelijo pokali za doseženo 1., 2. in 3. mesto. Pokali v posamezni športni panogi se podelijo samo v primeru, če sodelujejo najmanj tri (3) ekipe v ženski ali moški konkurenci. V balinanju prejmejo člani najboljših 4 ekip tudi medalje (zlata, srebrna, bronasta, bronasta), v ribolovu prejmejo člani najboljših 3 ekip tudi medalje (zlata, srebrna, bronasta).

POSAMEZNIKOM – tekmovalcem pri posamezni uvrstitvi v streljanju z zračno puško, kegljanju, pikadu in namiznem tenisu se podelijo medalje za 1., 2. in 3. mesto (zlata, srebrna, bronasta), v šahu pa za najboljše 4 deske (zlata, srebrna, bronasta, bronasta).

Takoj po vsakem končanem tekmovanju se razglasijo rezultati ter podeljeni pokali in medalje. Pokali najuspešnejšim OZDU (1., 2. in 3. mesto), so podelijo na zaključnem srečanju športnikov.

OBMOČNA PREDTEKMOVANJA

Območne zveze DU pripravijo svoje razpise meddruštvenih - območnih tekmovanj.

Predtekmovanj naj se udeležijo športnice in športniki iz čim večjega števila društev upokojencev. OZDU naj izvedejo tekmovanja v čim več panogah, četudi v panogi sodelujeta le dve društvi, t.j. 2 ekipi.  

Po končanih območnih prvenstvih vodstva OZDU pošljejo na tajništvo MZU poročilo, iz katerega je razvidno število sodelujočih ekip v posameznih panogah in rezultati.

BILTEN PŠI

Rezultati PŠI se objavijo v obliki biltena, ki ga prejmejo člani Komisije za šport, predsedniki OZDU in udeležena društva.

 

BILTENI PŠI V SPODNJIH PRIPONKAH

 

OPOMBA:

Leta 2020 niso bile izvedene PŠI zaradi pandemije koranavirusne bolezni COVID-19. Jeseni 2021 so bile PŠI izvedene le v treh športnih panogah, kjer je bila pričakovana manjša udeležba: v namiznem tenisu, kegljanju in streljanju z zračno puško.

 

 

Galerija


Priponke