DU Podpeč-Preserje

Društvo upokojencev Podpeč-Preserje

Naslov: Preserje 2, 1352 Preserje

 

E-pošta: du.podpecpreserje@gmail.com 

Spletna stran: http://www.posrcumlad.si/podpec-preserje

 

Predsednik društva: Marjan Suhadolnik

Telefon: 041 711 604

 

Leto ustanovitve: 1952