DU Vižmarje-Brod

Društvo upokojencev Vižmarje-Brod

Naslov: Na gmajni 1, 1210 Ljubljana-Šentvid

E- naslov: du.vizmarje.brod@gmail.com

Uradne ure: vsak torek (razen na praznik) od 9. do 10. ure

 

Predsednik: Marko KORAČIN, st.

Telefon: 040 693 444

E-pošta: marko.koracin@gmail.com

 

Tajnica društva: Lojzka VIDE

  

Datum ustanovitve: 1. 2. 1980

 

Društvo je bilo ustanovljeno 1. februarja 1980. Iniciativni odbor so sestavljali: Alojz KAMIN, ki mu je predsedoval, ter Adolf DIMNIK in Francka GLAJNCER. Odbor je pripravil prvi temeljni akt društva (Pravila) in uredil njegovo registracijo. Ugotovljeno je bilo, da je bila med ustanovnimi člani – tistimi, ki so se včlanili v društvo še istega leta – le gospa Francka Glajncer. Gospod Dimnik se je včlanil leta 1981, gospod Kamin pa šele leta 1984. V letu 2018 je včlanjenih še pet ustanovnih članic in članov.

Društvo deluje na območju takrat primestne ljubljanske Krajevne skupnosti Vižmarje – Brod. To območje je zdaj del (ljubljanske) Četrtne skupnosti Šentvid. Pisarna društva je v prostorih Četrtne skupnosti Šentvid na naslovu Ljubljana, Na gmajni 1. Odprta je vsak torek (razen na praznik) od 9. do 10. ure. Telefonska številka v pisarni je 01 512 46 76.

Upravni odbor šteje devet članic in članov. Predsednik odbora (in društva) je Marko KORAČIN, tajnica pa Lojzka VIDE. Njuni kontaktni podatki so:

Marko

KORAČIN

marko.koracin.st@gmail.com

040 693 444

Lojzka

VIDE

lojzkavide@gmail.com

031 874 048

Predsednik društva občasno objavlja članke o delu društva ali o vtisih z izletov in drugih aktivnostih ter fotografije v glasilu Četrtne skupnosti Šentvid, v glasilu ZDUS-plus in v glasilu Mestne občine Ljubljana. V vseh treh časopisih je objavil tudi vest o smrti našega zaslužnega člana Nikolaja (Nika) Dragoša, ki je umrl zadnjega marca letos v 111. letu starosti. Bil je najstarejši prebivalec Slovenije na sploh; višjo starost sta doživeli le še dve Slovenki.

UO društva izdaja koledar aktivnosti, ki ga prejme ob letni obnovitvi članstva vsako gospodinjstvo, iz katerega je včlanjena v DU Vižmarje – Brod vsaj ena oseba. Na ta način je članstvo obveščeno o vseh načrtovanih dogodkih društva zlasti pa posameznih datumih in smereh avtobusnih izletov in gorskih pohodov ter za društvo pomembnih datumih: za sejo zbora članov, za prireditev Marčna pozornost do članic, za Dan vižmarsko-brojskih upokojencev, za srečanje aktualnih 80- letnikov, za skupinska letovanja društva in za Dan Četrtne skupnosti Šentvid.

Spodbujamo komuniciranje po elektronski pošti, da na ta način obveščamo članstvo o nenačrtovanih društvenih dogodkih ali aktivnostih v drugih upokojenskih organizacijah, naši Četrtni skupnosti Šentvid in storitvah zdravstvenih domov (cepljenja, brezplačni pregledi…).  

Društvo nima svoje spletne strani in ne objavlja novic po socialnih omrežjih.

Za leto 2018 smo pripravili 12 gorskih pohodov po slovenskih gorskih poteh (do 1,5 ure v eno smer), 10 avtobusnih izletov po Sloveniji in zamejstvu (med katerimi so vsako leto: pustovanje, kopalni dan, trgatev, v neznano, martinovanje in novoletna zabava za slovo od leta) ter tri skupinska letovanja (dve letovanji v hotelu Delfin pri Izoli in eno v zdravilišču Banja Vručica, Bosna in Hercegovina). V sodelovanju z društvom Šola zdravja imamo organizirano dnevno brezplačno jutranjo telovadbo na prostem, za kar imamo lastni usposobljeni kader (tri članice in člana). Tedenske aktivnosti so: kolesarjenje ali nižinski pohod (odvisno od vremena), telovadba pod strokovnim vodstvom zunanje sodelavke in krožek ročnih del. Enkrat na mesec imamo družabno srečanje s plesom in ljudskim petjem.

Ob okroglih obletnicah (60, 70, 80, 90 in 100 let) naših članic in članov pošljemo voščilnice za jubilej, najstarejša članica in najstarejši član pa ju prejmeta vsako leto. Najstarejšo članico in člana poleg tega vsako leto obišče delegacija društva za njen/njegov rojstni dan in za novo leto. Posebne pozornosti je bil do letošnjega leta deležen naš zaslužni član g. Nikolaj (Niko) DRAGOŠ, ki je umrl zadnjega marca letos v starosti 110 let in 216 dni.

Za tisti del članstva, ki v danem letu praznuje 80- letnico, UO organizira posebno srečanje. V letu 2018 je teh jubilantov 21. Letos imamo tudi devet 90- letnih jubilantov. Te obišče delegacija v sestavi: predsednik, referentka za socialo in poverjenica za območje, v katerem živi jubilant ali jubilantka. Pred koncem leta obdarimo s simboličnimi pozornostmi huje obolele članice in člane ter vse druge, ki so stari 80 let ali več, priložimo pa tudi novoletno voščilnico. Letos je na seznamu 241 takih oseb, kar je 53,91 (lani: 53,36) % vsega članstva.

Društvo deluje v okviru Območne zveze DU Ljubljana – Šiška, ki je sestavnidel Mestne zveze upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev(MZU – OPZDU). MZU – OPZDU je včlanjena v Zvezo društev upokojencev Slovenije(ZDUS).

Statistika o članstvu na dan 7.9.2018

Vsega članstva:

 

447

in sicer:

     

            – rednih članov:

 

 

144

32,21%

   

            – rednih članic:

 

 

281

62,86%

   

            – zaslužnih članov in članic:

 

5

1,12%

   

            – častnih članov in članic:

 

0

0,00%

   

            – med letom umrlih članov in članic:

11

2,46%

   

            – oproščenih članarine:

 

6

1,34%

   
               

Povprečna starost vsega članstva na ta dan:

79,12

let.

 

Povprečna starost rednih članov na ta dan:

79,24

let.

 

Povprečna starost rednih članic na ta dan:

78,62

let.

 

Povprečna starost zaslužnega članstva ta dan:

84,60

let.

 

Povprečna starost umrlega članstva na ta dan:

82,09

let.

 

Povprečna starost članstva brez članarine na ta dan:

89,67

let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvišja starost člana ali članice na ta dan:

111

let.

 

Najnižja starost člana ali članice na ta dan:

56

let.

 

Starostni razpon:

 

 

 

55

let.

 
               

Povprečno obdobje neprekinjenega članstva (NČ) v DU VB:

18,18

let.

 

Povprečno obdobje NČ rednih članov na navedeni dan:

16,24

let.

 

Povprečno obdobje NČ rednih  članic na navedeni dan:

18,58

let.

 

Povprečno obdobje NČ zaslužnih članov in članic na n. dan:

30,20

let.

 

Najkrajše trajanje od včlanitve na dan tega izpisa:

0,00

let.

 

Najdaljše trajanje od včlanitve na dan tega izpisa:

49,00

let.

 
               

Vpisano število upokojitev:

 

22

od tega:

     

            – starostna:

 

 

19

86,36%

   

            – invalidska:

 

 

1

4,55%

   

            – družinska:

 

 

1

4,55%

   

            – kmečka:

 

 

0

0,00%

   

            – državna:

 

 

0

0,00%

   

            – drugačna:

 

 

1

4,55%

   
               

Število vplačnic in vplačnikov v VPS:

90

,  kar  je

20,13%

vsega članstva.

               

Povprečna končna stopnja šolske izobrazbe za  vpise, ki jih je

100

, je

4,76

Ljubljana, 7. 9. 2018.

 

Obveščamo vas, da je umrl najstarejši Slovenec Nikolaj (Niko) DRAGOŠ (27. 8. 1907 – 31. 3. 2018).

Rojen je bil v vasi Griblje v Beli krajini. Po navedbi njegove domske negovalke tako visoke starosti ni dosegel še noben prebivalec ali prebivalka Slovenije.

G. Niko je bil zaslužni član in eden od ustanoviteljev našega društva upokojencev.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

P. S.: Več podatkov o pokojniku najdete v knjigi MOJIH STO LET, ki jo je na podlagi Nikovih pričevanj in zapisov uredila njegova hči Cvetka DRAGOŠ JANČAR (samozaložba, 2007, NUK 821.163.6-94; 929Dragoš N.)

SPOROČILO OBJAVLJENO V DELU: http://www.delo.si/novice/slovenija/umrl-najstarejsi-slovenec.html