KU Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Klub upokojencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana

Skrajšano ime: Klub upokojeni Molovci

Naslov: Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana

 

Predsednik: Zvone Milković

E-mail: upokojeni.molovci@mzu-lj.si  

Telefon: 041 662 578

 

Datum ustanovitve: 1. 3. 2017

 

Predstavitev kluba – marec 2022

Klub upokojencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, s skrajšanim imenom Klub upokojeni Molovci je bil ustanovljen 1. marca 2017 z namenom vključevanja in sodelovanja upokojencev ljubljanske mestne uprave, skladov in zavodov v družbeno življenje Ljubljane. V mestni upravi, mestnih javnih podjetjih in zavodih je vrsta aktivnosti, ki so na voljo tudi starejšim; od izobraževanja, svetovanj, številnih popustov za upokojence, sodelovanja s sindikatom delavcev mestne uprave in rekreacijskim društvom MOL.

Klub nima nobenega zaposlenega, vse delo v zvezi z delovanjem društva je opravljeno s prostovoljnim delom članov. Klubu nudi pomoč s prostori Mestna uprava MOL, kjer imamo registriran tudi sedež kluba. Zlasti sodelujemo z Odsekom za pobude meščanov in Službo za lokalno samoupravo.

Formalno je klub vključen v Mestno zvezo upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovensko pokrajinsko zvezo društev upokojencev in Zvezo društev upokojencev Slovenije, s čimer smo aktivnosti kluba lahko razširili in obogatili.

Člani kluba se vključujemo v programe Dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki delujejo v okviru Mestne zveze upokojencev Ljubljana; v razne aktivnostih prek Informacijske točke 65+, aktivnosti športnega društva MOL DR. Vključujemo se v programe Večgeneracijskega centra Ljubljana Center Cene Štupar. V Službi za lokalno samoupravo MOL so nam v zadnjih letih pripravili izpopolnjevalne računalniške tečaje, delavnici »Možganski fitnes« in »Varnost v prometu«.

Zaradi že drugo leto izrednih razmer zaradi epidemije korona virusa Covid-19 žal ni bil izpolnjen ves program delovanja kluba. Kljub temu smo v zadnjih dveh letih obiskali Ljubljanski grad in spoznali njegovo zgodovino, skozi pregled znanih ljubljanskih meščanov so nas popeljali v Mestnem muzeju Ljubljana. Udeležili smo se delavnice improvizacijskega oz. impro gledališča v izvedbi Pionirskega doma, Centra za kulturo mladih. V lanskoletnih vročih junijskih dnevih pa smo obiskali Živalski vrt Ljubljana (več v prilogi). V objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana se udeležujejo rekreacije.

Ker je v lanskem letu potekel dvoletni mandat članom organov kluba, je bila spomladanska seja 2022 tudi volilna. Novi predsednik za naslednje 4-letno mandatno obdobje je postal Zvone Milković. Na seji 17. marca 2022 smo sprejeli poslovno in finančno poročilo za leto 2021, sprejeli program dela v letošnjem letu. Sprejeli smo spremembe in dopolnitve statuta kluba zaradi nekaterih določil v zvezi z mandatom – iz dve na štiriletni mandat in sestavo vodstva kluba. Zaradi znanih težav z zbiranje zaradi pandemije s korona smo v statut dodali tudi dopisno obliko odločanja na zboru kluba, na sejah organov kluba in možnost video konferenc zbora in organov kluba.

Klub ima trenutno 51 članic in članov.

Da bo postal klub mesto dogajanja in druženja, vas vabimo, da postanete članica, član Kluba upokojeni Molovci - pristopna izjava v priponki

Program dela kluba v priponki

 

Galerija


Priponke