Komisija za stanovanjsko pravne zadeve

Stanovanjska svetovalnica sprejema stranke vsak ponedeljek med 9. in 12. uro, na sedežu Mestne zveze upokojencev Ljubljana, Ulica Janeza Pavla II. 4, Ljubljana.

Predsednica: Sabina Fridl

E-pošta: mzu@siol.net