Komisija za stanovanjsko pravne zadeve

Predsednica: Katja Krivec, univ.dipl.soc.del.

E-pošta: mzu@siol.net