Komisija za stanovanjsko pravne zadeve

Predsednica: Erna Rupnik

E-pošta: mzu@siol.net