Mestna zveza upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenska pokrajinska zveza DU združuje društva upokojencev osrednjeslovenske regije, v katero spadajo glavno mesto Ljubljana ter primestna območja Gorenjske, Dolenjske in Notranjske. 

Društva upokojencev (DU) so vključena v Območne zveze DU (OZDU), te pa v Mestno zvezo upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovensko PZDU (MZU LJ-OPZDU).

MZU Ljubljana-Osrednjeslovenska PZDU je vključena v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS). 

VEČ: http://www.mzu-lj.si/207/drustva-upokojencev  

 

  

 

Galerija