Matejka Derganc 2022

MATEJKA DERGANC

1948-2022

Z žalostjo smo sprejeli sporočilo, da se je po hudi bolezni za vedno poslovila Matejka Derganc, članica Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo Mestne zveze upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev.

Od leta 2017, pa vse do letos, je s članicami in člani kegljaške sekcije DU Ministrstva za obrambo Slovenije - sekcija Ljubljana, uspešno sodelovala na pokrajinskih športnih igrah Osrednjeslovenske PZDU.

Pogrešali bomo njeno vedno pozitivno in prizadevno sodelovanje pri delu komisije ter na letnih športnih igrah upokojencev.

Izrekamo iskreno sožalje članom društva, svojcem in prijateljem drage pokojnice, ki jo bomo ohranili v lepem spominu.

 

16. maj 2022: ZADNJE SLOVO OD NAŠE ČLANICE MATEJE DERGANC

http://www.du-mors.si/sl/medijski-center/in-memoriam/mateja-derganc/

Galerija