Pravila zveze

Dopolnjena Pravila MZU Ljubljana - Osrednjeslovenske PZDU so bila sprejeta na letni konferenci, 7. marca 2018.

Odločba Upravne enote Ljubljana o vpisu sprememb pravil v register društev je bila izdana 14. junija 2018.

Konferenca MZU Ljubljana - OPZDU je dne 15. marca 2022, na podlagi 47. člena Pravil MZU Ljubljana - OPZDU, sprejela avtentično razlago sedme alineje, prvega odstavka 20. člena Pravil.

 

 

 

 

Priponke