Pravila zveze

Dopolnjena Pravila MZU Ljubljana - Osrednjeslovenske PZDU so bila sprejeta na letni konferenci, 7. marca 2018.

Odločba Upravne enote Ljubljana o vpisu sprememb pravil v register društev je bila izdana 14. junija 2018.

Konferenca MZU Ljubljana - OPZDU je dne 15. marca 2022, na podlagi 47. člena Pravil MZU Ljubljana - OPZDU, sprejela avtentično razlago sedme alineje, prvega odstavka 20. člena Pravil.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena ter 45. člena, drugega, četrtega in šestega odstavka 17. člena Pravil MZU Ljubljana, OPZDU, je bil na dopisni seji Konference MZU Ljubljana, OPZDU, v trajanju 30 dni, od 25. oktobra do 25. novembra 2022, sprejet sklep o dopolnitvah Pravil MZU Ljubljana, OPZDU, ki ne spreminjajo vsebine temeljne listine. Gre za uskladitev 7. člena Pravil, ki opisno določa naloge organizacije, z 39. členom, ki v tretjem odstavku v zvezi s tem navaja opredelitve Standardne klasifikacije dejavnosti.

Konference Mestne zveze upokojencev Ljubljana, OPZDU, je dne 9. marca 2023 sprejela sklep o uskladitvi 44. člena Pravil MZU Ljubljana, OPZDU in 4. člena Pravilnika o priznanjih MZU.

 

 

 

Priponke