Pravila zveze

Dopolnjena Pravila MZU Ljubljana - OPZDU so bila sprejeta na letni konferenci 7. marca 2018.

Odločba Upravne enote Ljubljana o vpisu sprememb pravil v register društev je bila izdana 14. junija 2018.

 

POMEMBNA SPREMEMBA:

Člani MZU so tiste območne zveze ter druge zveze društev upokojencev in starejših z območja MOL, primestnih občin in drugih območij, ki se na podlagi sklepa svojega najvišjega organa prostovoljno vključijo v MZU in predložijo pisno pristopno izjavo. 

Društva upokojencev o vključevanju v območne zveze odločajo samostojno in v skladu s svojimi statutarnimi pravili. 

Društva, ki še niso oblikovala območnih zvez oziroma se območne zveze niso registrirale kot pravne osebe, bodo lahko v obdobju dveh let po sprejetju teh Pravil delovala in uveljavljala svoje članske in upravljavske pravice prek dosedanjih koordinacij.

 

 

Priponke