DU Višnja Gora

Društvo upokojencev Višnja Gora

Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora

 

Telefon: 041 467 480

E-mail: milojka.zadel@gmail.com

 

Spletna stran: www.d-u.si/visnja-gora/

 

http://www.visnjagora.si/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=41

 

 

Predsednica: Milojka Zadel

 

Tajnica: Anica Zupančič

Blagajničarka: Marija Nartnik

 

Datum ustanovitve: 7. 10. 1951

 

 

Društvo je v letu 2021 praznovalo svojo 70-letnico, za kar mu je Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska PZDU podelila Priznanje odličnosti s plaketo.

 

 

RAZSTAVA ROČNIH DEL 2018