Marinka Kapelj 2022

Marinki Kapelj v spomin

1941–2022

Poslovila se je Marinka Kapelj, ki je dolga leta aktivno delovala v ljubljanski upokojenski organizaciji, kot predsednica Društva upokojencev Poljane, predsednica Območne zveze društev upokojencev Ljubljana Center in članica izvršilnega odbora Mestne zveze upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev. Opravljala je supervizijo v Dnevnih centrih aktivnosti za starejše Ljubljana. Bila je koordinatorica projekta Starejši za starejše ZDUS, za pomoč pri kvalitetnem preživljanju starejših na svojih domovih.

Marinka Kapelj je bila magistrica organizacijskih znanosti in profesorica pedagogike. Po upokojitvi, leta 1993, je začela delati kot prostovoljka. Med letoma 1995 in 2005 je aktivno sodelovala v društvih Šent, Paradoks, Novi Paradoks in bila strokovna vodja Društva Vezi, kjer je intenzivno sodelovala pri razvoju in izvajanju vseh programov društva. Vse do leta 1999 je v nevladni organizaciji Šent (Slovensko združenje za duševno zdravje) pomagala razvijati programe in začela z izdajanjem časopisa Šent, kot urednica. Z letom 2000 je svoje pridobljene izkušnje prenesla v društvo za duševno zdravje Paradoks, ki se je kasneje tudi z njeno pomočjo preoblikovalo v organizacijo Novi Paradoks. V letu 2002 je opravila strokovni izpit s področja socialnega varstva in bila prvi strokovni vodja tega društva. Prevzemala je mentorstvo mladim socialnim delavkam, pedagoginjam in psihologinjam. Od leta 2002 je sodelovala tudi z Društvom Civilni invalidi vojn Ljubljana. Leta 2006 je postala supervizorka z licenco na področju socialnega varstva. Kot koordinatorica je sodelovala v delovni skupini za področje duševnega zdravja pri Socialni zbornici Slovenije ter sodelovala pri nekaterih evropskih raziskavah na področju duševnega zdravja in pri drugih marginalnih skupinah. Bila je tudi organizatorica izobraževanj na temo skupnostne skrbi za ljudi s težavami v duševnem zdravju. Leta 2021 je, na predlog strokovne službe Socialne zbornice, prejela plaketo za prispevek k razvoju zbornice.

Marinko Kapelj bomo ohranili v spominu, kot predano prostovoljko.

Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev 

Galerija