Komisija za stanovanjsko pravne zadeve

Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev

Komisija za stanovanjsko pravne zadeve

Predsednica: 

Člani: 

Dušan Milič

Lilijana Hodžić

Katja Krivec

Pravno svetovanje: Tone Škrl