Komisija za stanovanjsko pravne zadeve

Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev

Komisija za stanovanjsko pravne zadeve

Predsednica: Katja Krivec, univ. dipl. soc. del.

Članice in člani: 

Dušan Milič

Lilijana Hodžić

Pravno svetovanje: Tone Škrl

Priponke