Franc Škrubej 2023

FRANC ŠKRUBEJ 

1947 - 2023

Po hudi bolezni se je poslovil Franc Škrubej, rojen 28. januarja 1947 v Ljubljani. Zadnje slovo je bilo 2. avgusta 2023 na pokopališču Žale Polje, Ljubljana.

S športom se je ukvarjal več kot 50 let. Od leta 1976 je bil član Strelske družine Partizan Zalog, kjer je opravljal različne funkcije. Bil je trener inštruktor za mladino, zvezni sodnik, tajnik, blagajnik, 16 let je bil predsednik SD Partizan Zalog. Od leta 1980 je z ekipo sodeloval v Strelski dopisni ligi.

Po upokojitvi se je vpisal v Društvo upokojencev Savsko naselje, kjer se je vključil v strelsko sekcijo in je dolga leta sodeloval na strelskih tekmovanjih z moško ekipo.

Od leta 2005 je aktivno sodeloval v Komisiji za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri Mestni zvezi upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenski pokrajinski zvezi društev upokojencev.

Vsako leto je, kot vodja tekmovanja in tekmovalec, uspešno sodeloval v streljanju z zračno puško na Pokrajinskih športnih igrah Osrednjeslovenske PZDU.

Večkrat je z moško strelsko ekipo DU Savsko naselje sodeloval na Državnih športnih igrah ZDUS, s katero je dosegal lepe rezultate.

Bil je aktiven tudi v športnem ribolovu in vsako leto, kot vodja ekipe DU Savsko naselje in zadnja leta DU Ljubljana Zalog, sodeloval na pokrajinskih športnih igrah OPZDU v lovu rib s plovcem.

Kot ljubiteljski planinec je sodeloval pri organiziranju planinskih izletov in pohodov za Društvo civilnih invalidov vojne.

Za svoje prizadevno delo v amaterskem športu je prejel številna priznanja:

  • Bloudkova značka,
  • Priznanje Športne zveze Ljubljane za 20-letno delo z mladino (2000),
  • Priznanje odličnosti Mestne zveze upokojencev Ljubljana (2015),
  • Priznanje Športne zveze Ljubljane za življenjsko delo v amaterskem športu (2016),
  • Društvena priznanja.

Pogrešali bomo njegovo prizadevno sodelovanje pri delu komisije ter na letnih športnih igrah upokojencev.

Izrekamo iskreno sožalje članom društva, svojcem in prijateljem pokojnika.

 

 

 

Galerija