Komisija za šport

Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

 

PREDSEDNIK: Stanislav Tomšič

 

ČLANICE IN ČLANI:

Janez Pogačar

Katja Krivec

Rudi Zupanc

Drago Cenčič

Joža Vršaj

Franc Škrubej

Terezika Strmole

Martin Jesih

Matjaž Marinček

Rado Selan

Janez Jakič

Ana Podržaj

Marijan Perhaj

Mateja Derganc

Anton Pivk

 

 

 

 

Priponke