Komisija za šport

Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

 

PREDSEDNIK: Stanislav Tomšič

 

ČLANICE IN ČLANI:

Janez Pogačar

Katja Krivec

Rudi Zupanc

Drago Cenčič

Joža Vršaj

Franc Škrubej

Terezika Strmole

Martin Jesih

Matjaž Marinček

Rado Selan

Janez Jakič

Ana Podržaj

Marijan Perhaj

Mateja Derganc