Zgodovina

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev

ZGODOVINA UPOKOJENSKE ORGANIZACIJE

1946

Maj

Začetki upokojenske organizacije v Ljubljani segajo v leto 1946, ko je bilo ustanovljeno prvo društvo upokojencev v Ljubljani – DU Ljubljana Tabor, Tabor 10, Ljubljana (Občina Ljubljana Center).

Tega leta so bila ustanovljena prva DU v Ljubljani, Kranju, Logatcu, Šoštanju, Radovljici, Novem mestu, Mariboru, Celju, Sevnici …  (Zbornik 70 let ZDUS str. 16).

Ustanovljena Občinska zveza društev upokojencev Ljubljana Šiška.

November

Ustanovljeno društvo DU Logatec.

15. december

Ustanovni občni zbor Društva upokojencev LR Slovenije, Tabor 10, Ljubljana, ki je vključeval vse dotedanje državne in privatne upokojence.

Ustanovljenih prvih šest podružnic v Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Črnomlju, Borovnici in Logatcu. (Zbornik 70 let DU Logatec 1946-2016)

Ustanovljen Okrajni odbor DU mesta Ljubljana, Tabor 10, Ljubljana.

1948

Ustanovljeno društvo DU Posavje.

1950

Ustanovljena društva DU Ljubljana Črnuče, DU Bežigrad, DU Rakek, DU Velike Lašče.

1951

9. september

Društvo upokojencev LR Slovenije postane član Zveze društev upokojencev Jugoslavije, ki je bila ustanovljena tega leta.

DU LRS postane tudi član Zveze sindikatov Jugoslavije.

Republiška DU se vključijo v Zvezo sindikatov Jugoslavije. (Primer imena DU: ZSJ društvo upokojencev SRS, podružnica Vrhnika).

Ustanovljena društva DU Medvode, DU Višnja Gora, DU Vrhnika.

1952

Ustanovljena društva DU Dobrepolje, DU Ivančna Gorica, DU Krim-Rudnik, DU Ljubljana Šentvid, DU Podpeč-Preserje, DU Šmarje-Sap.

1953

Ustanovljena društva DU Dobrova pri Ljubljani, DU Ig, DU Smlednik, DU Škofljica.

1954

28. marec

Okrajni mestni odbori DU postanejo pravne osebe. (Zbornik 70 let ZDUS str. 17).

Ustanovljena društva DU Ljubljana Moste, DU Grosuplje.

1955

Ustanovljeno društvo DU Nove Jarše.

1960

22. junij

Društvo upokojencev LR Slovenije sestavljajo Občinski odbori upokojencev in Koordinacijski (okrajni) odbori upokojencev.

1962

V delovnih organizacijah začnejo ustanavljati klube in aktive upokojencev, ki delujejo v okviru sindikatov.

V Ljubljani ustanovljen prvi Klub upokojencev Emona.

1965

DU postanejo kolektivni člani (in ne več sestavni del) Sindikatov Jugoslavije.

1968

Ustanovljen Mestni koordinacijski odbor DU Ljubljana. Predsednik: ni podatka

Ustanovljeno društvo DU Trnovo.

1969

Ustanovljen klub KU Maksa Perca Ljubljana.

1970

Ustanovljeno društvo DU Zgornja Šiška.

1973

Ustanovljeno društvo DU Ljubljana Poljane.

1974

Ustanovljeno društvo DU Log pri Brezovici.

1975

28. marec

Podružnice DU se preoblikujejo v DU, na republiški ravni pa se ustanovi Zveza DU. Zveze DU se ustanavljajo tudi na območju občin.

Ustanovljena društva DU Ljubljana Prule, DU Loška dolina, DU Notranje Gorice-Plešivica.

1976

29. marec

Ustanovljena Občinska zveza društev upokojencev Ljubljana Center.

19. maj

Ustanovljena Občinska zveza društev upokojencev Ljubljana Moste-Polje.

20. maj

Ustanovni občni zbor Zveze društev upokojencev Slovenije.

DU in zveze DU se vključujejo prostovoljno. (Zbornik 70 let ZDUS str. 21)

Oktober

Tega leta poteka 1. Športno-rekreacijsko srečanje ZDUS.

Ustanovljena društva DU Brezovica, DU Dragomer-Lukovica, DU Ljubljana Polje, DU Pirniče, DU Zadvor.

1977

13. januar

Ustanovni občni zbor Zveze društev upokojencev mesta Ljubljane, z delovanjem na območju mesta Ljubljana.

Ustanovljeno društvo DU Šentvid pri Stični.

1978

21. maj

Ustanovljena Občinska zveza društev upokojencev Ljubljana Vič-Rudnik.

Občinske zveze DU Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik se  povezujejo v Zvezi društev upokojencev mesta Ljubljane.

DU in OZDU so kolektivni člani Zveze sindikatov Slovenije, ki  jih delno sofinancira.

22. maj

Datum vpisa Zveze društev upokojencev mesta Ljubljane v register društev pod št. 514. Naslov zveze: Tabor 10, Ljubljana. Prvi predsednik: Franjo Kristan.

Ustanovljena društva DU Štepanjsko naselje, DU Ljubljana Stari Vodmat, DU Ljubljana Vič, DU Ljubljana Zalog.

1979

24. maj

Na izredni konferenci Zveze društev upokojencev mesta Ljubljane je izvoljena za predsednico Meta Bele.

Ustanovljeno društvo DU Ljubljana Dravlje.

1980

Ustanovljena društva DU bratov Babnik, DU Horjul, DU Polhov Gradec, DU Šmartno-Tacen, DU Vižmarje-Brod, DU Zadobrova-Sneberje-Novo Polje.

1981

26. julij je proglašen za Dan upokojencev Jugoslavije.

Ustanovljena kluba KU Nova Ljubljanska banka in KU Telekoma, Pošte in PBS.

1982

Širitev ustanavljanja klubov in aktivov upokojencev v delovnih organizacijah, ker so upokojenci kolektivni člani sindikata. V Sloveniji je ustanovljenih že 7 KU oz. AU.

27. april 

V Izoli odprt počitniški dom slovenskih upokojencev – sedaj Delfin hotel ZDUS. Sredstva za izgradnjo so prispevali vsi upokojenci Slovenije z delom zneska, namenjenega za rekreacijo.  

Ustanovljena društva DU Cerknica, DU Koseze, DU Ljubljana Šmartno.

1983

22. november

Sprejem pravil Mestne zveze upokojencev Ljubljana, sprememba imena in naslova zveze: Knafljev prehod 1, Ljubljana. Predsednik: Dušan Rozman.

Ustanovljen klub KU RTV Slovenija.

1984

Ustanovljeno društvo DU Boris Kidrič.

1985

Ustanovljeni društvi DU Podutik, DU Vevče-Zgornji Kašelj.

1987

Ustanovljeno društvo DU Vič-Rožnik.

1988

Ustanovljena društva DU Gameljne-Rašica, DU Lavrica, DU Na Jami.

1989

V Ljubljanskih občinah so bili upokojenci včlanjeni v 65 DU (24.158 članov) in 42 KU oz. AU (preko 16.000 članov).

1991

Ustanovljena društva DU Kozarje, KU Pošte in Telekoma PE Ljubljana.

1992

Ustanovljeno društvo DU Vrzdenec.

1995

Ustanovljeno društvo DU Ministrstva za obrambo Ljubljanska sekcija.

1996

23. oktober

Konferenca Mestne zveze upokojencev Ljubljana sprejme spremembe in dopolnitve pravil.

1. člen: MZU je prostovoljna interesno-stanovska in humanitarna organizacija upokojencev v Ljubljani, organiziranih v društvih, klubih in aktivih upokojencev.

2. člen: V MZU se prostovoljno vključujejo organizacije upokojencev z območja mesta Ljubljana.

4. člen: MZU sodeluje za interese upokojencev tudi z organizacijami upokojencev drugih mest.

5. člen: MZU:

7. alinea: skrbi za ustrezno sodelovanje območnih zvez upokojencev

8. alinea: sodeluje pri kandidiranju, usklajevanju predvolilnih programov za volitve v organe ZPIZ in ZDUS

7. člen: Člani MZU so območne zveze upokojencev v Ljubljani (in ne društva upokojencev)

18. člen: Izvršni odbor:

 • predsedniki območnih zvez DU
 • predstavniki koordinacije klubov in aktivov upokojencev
 • predsedniki komisij

Ustanovljena društva DU Gunclje-Male Vižmarje, DU Lipoglav.

1997

2. oktober

Odločba Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravno notranje zadeve, Oddelek za javni red, o vpisu v register društev pod št. 514: Mestna zveza upokojencev Ljubljana, sedež Zrinjskega ulica 2, Ljubljana, matična št. 5100739.

Tega leta se je ZDUS prvič pridružila praznovanju 1. oktobra, Mednarodnega dneva starejših.

Ustanovljeno društvo DU Tulipan-Vnanje Gorice.

1998

V Ljubljani so bila društva povezana v občinske zveze društev upokojencev.

OZDU Ljubljana Center: DU Ajdovščina, DU Gradišče, DU Kolodvor, DU Ljubljana Poljane, DU Ljubljana Prule, DU Stara Ljubljana, DU Ljubljana Stari Vodmat, DU Ljubljana Tabor.

OZDU Ljubljana Bežigrad: DU Bežigrad, DU Boris Kidrič, DU Boris Ziherl, DU Ljubljana Črnuče, DU Dol pri Ljubljani, DU Podgorica-Šentjakob, DU Posavje, DU Savsko naselje, DU Stadion.

OZDU Ljubljana Moste-Polje: DU Dolsko, DU Nove Fužine, DU Kodeljevo, DU Ljubljana Moste, DU Nove Jarše, DU Ljubljana Polje, DU Ljubljana Šmartno, DU Štepanjsko naselje, DU Vevče-Zgornji Kašelj, DU Ljubljana Zalog, DU Zadobrova-Sneberje, DU Zadvor, DU Zelena jama.

OZDU Ljubljana Vič-Rudnik: DU Brezovica, DU Dobrova, DU Horjul, DU Ig, DU Krim-Rudnik, DU Notranje Gorice, DU Podpeč-Preserje, DU Polhov Gradec, DU Škofljica, DU Trnovo, DU Velike Lašče, DU

Ljubljana Vič.

OZDU Ljubljana Šiška: DU bratov Babnik, DU Bukovica-Šinkov turn, DU Ljubljana Dravlje, DU Hinko Smrekar, DU komandanta Staneta, DU Koseze, DU terena Litostroj, DU Ljubo Šercer, DU Medvode, DU Milan Majcen, DU Pirniče, DU Podutik, DU Smlednik, DU Ljubljana Šentvid, DU Šmartno-Tacen, DU Edvard Kardelj, DU Vižmarje-Brod, DU Vodice, DU Zgornja Šiška.

V številnih delovnih organizacijah in ustanovah na območju Ljubljane so delovali aktivi, klubi in društva upokojencev, ki so se povezali v koordinacijski odbor.

KO Ljubljana Center: KU Autocommerce, KU Avtotehna, KU Biotehniška fakulteta, KU Emona, KU Jugobanka, KU Jugotekstil, KU Kompas, AU Ljubljanska banka, KU Mladinska knjiga, AU Narodna banka, KU Nama, AU PTT Slovenije, KU RTV Slovenija, KU TNZ Slovenije, KU univerzitetnih učiteljev, KU Veletekstil, KU Zavarovalna skupnost Triglav;

KO Ljubljana Bežigrad: KU Astra, KU Commerce, KU Elektrotehna, KU ČGP Delo, KU Lesnina, AU Ljubljanske mlekarne, AU SDK Ljubljana, KU Slovenijales, AU Združenja cestnih podjetij;

KO Ljubljana Šiška: AU LEK, AU Litostroj, KU DS Občine Šiška, AU Slovenija avto;

KO Ljubljana Moste-Polje: AU Žito;

KO Ljubljana Vič-Rudnik: AU Hoja, KU Tobačna tovarna, AU TOZD Utensilija.       

1999

Ustanovljeno društvo DU Stična.

2000

12. december

Na volilni konferenci Mestne zveze upokojencev Ljubljana je izvoljen za predsednika Marjan Sedmak.

Ustanovljeno društvo DU Elektro Ljubljana.

2001

Tega leta je bil v Ljubljani organiziran 1. Festival za tretje življenjsko obdobje, edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi.

Ustanovljeno društvo DU Martin Krpan Bloke.

2004

Ustanovitev Pokrajinskih zvez DU (PZDU) v Sloveniji, ki delujejo v okviru ZDUS.

15. januar

Konferenca Mestne zveze upokojencev Ljubljana sprejme nova pravila in spremembo imena: 

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev.

3. člen: V MZU se prostovoljno vključujejo organizacije upokojencev z območja mesta Ljubljane in primestnih območij.

5. člen – zadnja alinea: Sodelovanje pri kandidaturi v organe ZPIZ, ZZZS, Nepremičninskega sklada PIZ, Kapitalske družbe, ZDUS.

9. člen: Člani MZU so društva, klubi in aktivi upokojencev z območja mesta Ljubljana in primestnega območja.

15. člen: Za organiziranje volilnih opravil ustanavlja MZU koordinacije, ki jih je 10:

 1. Ljubljana Center
 2. Ljubljana Šiška
 3. Ljubljana Bežigrad
 4. Ljubljana Vič-Rudnik
 5. Ljubljana Moste-Polje
 6. Klubi in aktivi
 7. Gorenjska
 8. Dolenjska
 9. Notranjska
 10. Zasavje

Izvršilni odbor lahko koordinacijam zaupa tudi opravljanje drugih nalog.

IO sestavljajo predsednik, podpredsedniki, predsedniki koordinacij in 10 članov, ki jih voli konferenca.

2005

Ustanovljen prvi Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Povšetova, ki deluje v okviru MZU Ljubljana.

Ustanovljena društva DU Rakitna, DU Rovte.

2006

Ustanovljen drugi Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Puhova (Bežigrad BS3).

2008

V Koordinacijo klubov in aktivov upokojencev MZU so bili vključeni:

KU Avtotehna, KU Elektronabava, KU Kompas, AU Nova Ljubljanska banka, KU Abanka Vipa, AU Banka Slovenije, KU Nama, KU Pošte in Telekoma PE Ljubljana, KU Telekoma, Pošte in PBS, KU RTV Slovenija, KU SKB banka, KU Javna razsvetljava, KU Zavarovalnica Triglav, KU Astra-Chemo-Sava, KU Elektrotehna, KU Delo, AU Ljubljanske mlekarne, KU Semenarna, DU LEK, KU Tobačna tovarna.       

2009

Zveza društev upokojencev Slovenije ponovno uvede članarino DU, ki je namenjena financiranju informiranja DU, izobraževanja funkcionarjev in delovnih teles ZDUS. 

Ustanovljen tretji Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Gosposvetska (Center).

2011

Ustanovljen četrti Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Tržaška (Vič).

2012

Ustanovljen peti Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Kunaverjeva (Dravlje).

Ukinjeno društvo DU Hinko Smrekar.

2013

Ustanovljen šesti Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Rudnik (Rakovnik).

Ukinjeno društvo DU Milan Majcen. 

2015

10. marec

Odločba Upravne enote Ljubljana o vpisu spremembe temeljnega akta Mestne zveze upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev in spremembe naslova: Ulica Janeza Pavla II. 4, Ljubljana, matična št. 5100739, šifra vrste društva 0601.

Ukinjeno društvo DU Zelena jama.

2016

Ustanovljen sedmi Dnevnicenter aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Zalog.

Ukinjeno društvo DU dr Petra Držaja.

2017

20. februar

Sprememba statuta Zveze društev upokojencev Slovenije. Člani ZDUS postanejo Pokrajinske zveze DU, v katere so vključena regionalna društva upokojencev (10. člen). DU niso več neposredni člani ZDUS.

Avgust

Vzpostavljena spletna stran MZU Ljubljana, OPZDU www.mzu-lj.si. Prvi urednik: Stanislav Tomšič.

30. september

Slavnostna akademija ob 70-letnici Zveze društev upokojencev Slovenije, v sklopu 16. F3ŽO, Linhartova dvorana Cankarjevega doma, Ljubljana.

28. oktober

Slavnostna seja s koncertom, ob 40-letnici Mestne zveze upokojencev Ljubljana, Festivalna dvorana Ljubljana. (Organizirano delovanje ljubljanskih upokojencev sicer poteka že 70 let, odkar je bil leta 1946 ustanovljen Okrajni odbor DU mesta Ljubljana).

Podeljena so številna priznanja MZU.

Priznanje odličnosti s plaketo:

 1. OZDU Ljubljana Bežigrad
 2. OZDU Ljubljana Center
 3. OZDU Ljubljana Moste-Polje
 4. OZDU Ljubljana Šiška
 5. OZDU Ljubljana Vič-Rudnik
 6. OZDU Dolenjska
 7. OZDU Gorenjska
 8. OZDU Notranjska
 9. Dnevni centri aktivnosti za starejše
 10.  Zveza društev upokojencev Slovenije
 11.  Mestna občina Ljubljana

Zaslužni član: Zoran Janković, župan MOL

Pisna zahvala:

 1. Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialo in enake možnosti
 2. Viktorija Potočnik, direktorica Pionirskega doma, bivša županja MOL
 3. Moški pevski zbor VESNA, Križ pri Trstu

MZU prejme Plaketo za zasluge ZDUS, ob svoji 40-letnici.

14. december

Mestna zveza upokojencev Ljubljana prejme Priznanje Športne zveze Ljubljane, ob svoji 40-letnici.

Ustanovljen klub KU MU MOL.

Ukinjena društva DU Boris Ziherl, DU Kodeljevo.

2018

Ustanovljena Območna zveza DU Dolenjske in Območna zveza DU Notranjske.

7. marec

Konferenca Mestne zveze upokojencev Ljubljana sprejme dopolnitev pravil:

2. člen – Ime zveze je: Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev. Skrajšano ime zveze je: MZU Ljubljana, zveza društev.

9. člen - Člani MZU so tiste območne zveze ter druge organizacije upokojencev in starejših z območja MOL, primestnih občin in drugih območij, ki se na podlagi sklepa svojega najvišjega organa prostovoljno vključijo v MZU in predložijo pisno pristopno izjavo. (DU niso več neposredni člani MZU)

23. člen - Izvršilni odbor sestavljajo predsednik MZU, podpredsedniki MZU in devet članov, ki jih voli Konferenca MZU.

9. maj

Mestna zveza upokojencev Ljubljana, na slavnostni seji Mestnega sveta MOL na Ljubljanskem gradu, prejme Plaketo glavnega mesta Ljubljana, ob svoji 40-letnici.

Ukinjen klub KU ČGP Delo.

Prestop društev DU Bukovica-Šinkov turn, DU Vodice v PZDU Gorenjska.

2019

Avgust

Mestna zveza upokojencev Ljubljana pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, ki ga podeli Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (s tem preneha status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva iz leta 2002).

Ukinjeno društvo DU Savsko naselje.

2020

Ukinjeno društvo DU Terena Litostroj.

2021

Februar

Zaradi epidemije Covid-19 je konferenca MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU izvedena v dopisni obliki. S sklepom se mandat izvoljenih organov podaljša za eno leto, oz. dokler zdravstvene razmere ne bodo omogočile izpeljave volilnih postopkov v skladu s statutarnimi pravili.

2022

15. marec

Na volilni konferenci je izvoljeno novo vodstvo MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU, za mandat: marec 2021 - marec 2025. Predsednik: Marjan Sedmak

Ukinjeno društvo DU Ljubljana Moste.

2023

Ustanovljen osmi Dnevni center aktivnosti za starejše v Ljubljani, DCA Golovec (Štepanjsko naselje).

2024

Ukinjeno društvo DU Zgornja Šiška.

 

 

Galerija