Komisija za priznanja

Komisija za priznanja 

Predsednik: Stanislav Hribar

Podpredsednik: Stanislav Tomšič

Članice in člani:

Janez Čuk

Anka Fabjan

Mirko Jarc

Franc Košir

Tanja Mijatovič

Jožica Skubic

mag. Marija Tome