Dnevni centri aktivnosti

Pod okriljem Mestne zveze upokojencev Ljubljana trenutno deluje sedem Dnevnih centrov aktivnosti za starejše.

Vodja DCA: Katja Krivec, univ. dipl. soc. del.

Program DCA sofinancirata Mestna Občina Ljubljana in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Program zelo uspešno deluje že šestnajst let, število članov pa vsako leto narašča. Mesečno smo zabeležili približno 1200 aktivnih članov, kar pomeni, da k aktivnemu staranju in vseživljenjskemu učenju spodbujamo precejšnje število starejših občanov Mestne občine Ljubljana. Posamezen DCA v povprečju obišče med 50 in 120 ljudi dnevno; večina prihaja v center najmanj dvakrat tedensko, v centru pa povprečno preživi dve do štiri ure. Število članov po centrih je precej različno, kar je predvsem posledica njihove lokacije oziroma dostopnosti. Poudariti pa je treba, da število članov vztrajno narašča tudi v centrih na obrobju Ljubljane (Rakovnik in Zalog). V letu 2017 se je v program DCA vključilo približno 1900 različnih članov, od tega jih 35 % v centre prihaja večkrat mesečno, 25 % vseh pa kar nekajkrat na teden. 85,5 % članov je ženskega spola, 14,5 % pa je moških. Povprečen obisk v centrih je 75 članov na dan. Povprečna starost pa 69 let.

Leto ustanovitve posameznih DCA:

2005 - DCA Povšetova

2006 - DCA Puhova

2009 - DCA Gosposvetska

2011 - DCA Tržaška

2012 - DCA Kunaverjeva

2013 - DCA Rudnik

2016 - DCA Zalog 

Povezava na spletno stran DCA: www.dca-ljubljana.org 

 

Galerija


Priponke