Občni zbor DU Lipoglav 2019

Letošnji Zbor DU Lipoglav je potekal 23.2.2019 v prostorih PGD Lipoglav s pričetkom ob 17h.

Zbor je v celoti uspel. Ker je bila prisotna več kot polovica članov smo z delom lahko pričeli takoj. Po pozdravnem nagovoru predsednika DU g. Mira Vengusta in otvoritvi Zbora ter izvolitvi delovnih teles, je Zbor opravil svoje delo v dobri uri. Delo je potekalo po potrjenem dnevnem redu kot je bilo predlagano na vabilu.

Po končanem delu Zbora je potekalo tradicionalno druženje ob slovenski klobasi in kozarčku rujnega. Ozračje je bilo sproščeno in v zadovoljstvo vseh prisotnih. Ob takih in podobnih srečanjih ugotavljamo, da je vsem v zadovoljstvo da se lahko srečajo in pogovarjajo.

Ob tej priliki vabimo vse člane, da se v še večjem številu udeležijo napovedanih mesečnih srečanj. 

Besedilo Zdenko Gulin

Foto: Štefan Kranjc

Galerija