Občni zbor KU Pošte in Telekoma PE Ljubljana 2019

V sredo, 6. marca 2019 je bil že 28. Občni zbor Kluba upokojencev Pošte in Telekoma PE Ljubljana. Klub je bil ustanovljen leta 1991 in je vanj vključenih 318 upokojenk in upokojencev Pošte Slovenije in Telekoma Slovenije ljubljanskega območja.

V restavraciji Telekoma Slovenije, Cigaletova 15, Ljubljana se je zbralo 131 udeležencev. Občni zbor je vodil predsednik delovnega predsedstva Stanko Dolenc.

Poročilo o delu kluba v letu 2018 je podal predsednik Ljubo Renko. Predsednica sekcije za humanitarne zadeve Lojzka Hribar je poročala o obiskovanju in obdarovanju starejših članov, med katerimi najstarejša članica šteje 99 let. Precej obširno je bilo poročilo o izletih in srečanjih, ki so imeli zelo dobro udeležbo.

Navzoče je v imenu Mestne zveze upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenske PZDU pozdravil njen podpredsednik Stanislav Tomšič, sicer tudi član tega kluba. Pohvalil je uspešno izpeljan program preteklega leta in zaželel veliko uspehov v letu 2019. Izrazil je željo, da bi se vsaj nekaj članov vključilo v bogato športno dejavnost Osrednjeslovenske PZDU, kjer prav v tem času potekajo pokrajinske športne igre.

Sledila je podelitev spominskih daril tistim članicam in članom, ki so v preteklosti aktivno delovali v vodstvu kluba in prispevali k njegovemu uspešnemu delovanju.

Izvoljeni so bili organi kluba, v katerih je nekaj novi obrazov, klub bo še naprej vodil predsednik Ljubo Renko.

Po zaključku uradnega dela je sledilo skupno kosilo in prijetno druženje. 

 

Foto: Stanislav Tomšič

Galerija