30-letnica DU Na Jami 2019

V petek, 25. januarja 2019 je Društvo upokojencev Na Jami praznovalo 30-letnico uspešnega delovanja.

Občni zbor društva, ki deluje na območju Ljubljana-Šiška je začela predsednica Cecilija Lumbar.

Navzoče člane društva je pozdravil predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU Marjan Sedmak in čestital društvu za okrogli jubilej.

Sledila so poročila o delu društva in finančno poročilo za preteklo leto, ki so jih člani soglasno potrdili.

Na koncu je podpredsednik MZU Ljubljana Stanislav Tomšič podelil priznanja Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU:

Jubilejno priznanje ob 30-letnici je prejelo DU na Jami

Priznanje odličnosti 

  • Lidija Bernik                    
  • Tatjana Jesenšek             
  • Zofija Lojk                      
  • Marinka Slak                   

 Priznanje odličnosti s plaketo 

  • Cecilija Lumbar               
  • Nada Nagode                  

 

Foto: Jože Rožun in Stanislav Tomšič 

 

 

Galerija