KU Telekoma, Pošte in PBS Ljubljana

Klub upokojencev Telekoma, Pošte in PBS Ljubljana

Naslov: Cigaletova 10, ljubljana

 

Telefon:

E-pošta: klub@siol.net

 

Predsednik: Anton Krauthaker

 

Klub je bil ustanovljen 28.12.1981

 

OBČNI ZBOR KLUBA 2018