Kronika športa v MZU Ljubljana - Osrednjeslovenski PZDU

Objavljam osnutek kronike športa in rekreacije v več kot 70-letni zgodovini osrednjeslovenske upokojenske organizacije. Pisal sem jo na podlagi podatkov iz arhiva MZU in zbornikov nekaterih DU.

Želim, da bi bila kronika naše športne dejavnosti čim popolnejša, zato prosim društva upokojencev in posameznike za pomoč pri pridobivanju manjkajočih podatkov, ki se zagotovo nahajajo v vaših arhivih. Manjkajoči podatki so označeni rdeče oziroma rumeno.

Prosim, da mi podatke pošljete po elektronski pošti, če pa jih imate samo v tiskani obliki, pa prosim za izvod ali kopijo dokumenta, zbornika, časopisa ... Priporočam se tudi za fotografije.

Predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana, Osrednjeslovenske PZDU

Stanislav Tomšič

Priponke