Dan odprtih vrat DU Krim-Rudnik 2020

15. septembra 2020 je Društvo upokojencev Krim-Rudnik je sodelovalo na prireditvah v okviru ''Meseca četrtne skupnosti Rudnik'' z ''Dnevom odprtih vrat društva''. Prireditev je bila zaradi omejitev gibanja in druženja oseb po predpisih, opozorilih NIJZ in vlade delno okrnjena. Razmeram prilagojeni program je potekal v odprtih prostorih društva. Udeležilo se je 45 članov društva in predstavnik Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev /MZU v nadaljevanju/.

Po pozdravnem nagovoru, predstavitvi dejavnosti društva, ogledu prostorov društva in predstavitvi krajevnih znamenitosti okolice društva, so bile podeljene zahvale in priznanja društva desetim prizadevnim in aktivnim članom društva. Predstavnik MZU Ljubljana g. Anton Slak je podelil plaketo odličnosti g. Marjanu Virantu, predsedniku Upravnega odbora društva, ki trenutno nadomešča predsednika društva.
Z minuto molka smo se poklonili pokojnemu predsedniku društva g. Petru Ileniču, ki je v tednu priprav na ''Dan odprtih vrat društva'' izgubil bitko z boleznijo. Prezgodaj nas je zapustil, da mu nismo mogli osebno izročili najvišje priznanje društva naziv ''Častni član'', izročili ga bomo njegovi družini.
Prisotni, ki so se prvič po izbruhu epidemije covid-19 v večjem številu srečali v društvu so bili veseli, da so lahko izmenjali mnenja in se pogovorili o težavah in radostih, ki so jih doživeli v tem času. S skromno pogostitvijo, cvetjem in zgibanko jim je društvo nudilo preživeti prijazno popoldne in poskrbelo za njihovo varnost z maskami in razkuževalnimi sredstvi.
Kako zelo pogrešamo stike med seboj in kako na nas slabo vpliva zapiranje v omejene prostore, čeprav domače, se je pokazalo to popoldne v društvu, kjer sta smeh in klepet odmevala po okolici. Kljub skromnim sredstvom, z veliko truda in dobre volje posameznikov, smo našim članom pripravili po dolgem času prijetno prireditev.

Darja Perko, tajnica društva

Galerija