Predstavitev spletne strani

Na podlagi sklepa konference Mestne zveze upokojencev Ljubljana-OPZDU smo leta 2017, v sodelovanju s podjetjem Sloway, vzpostavili spletno stran www.mzu-lj.si za namene obveščanja o delu MZU in njenih organov, o aktualnih dogajanjih na območju Osrednjeslovenske pokrajinske zveze DU ter o bistvenih dogajanjih na ravni države in EU.

Spletna stran ponuja naslednje vsebine:

O NAS

 • Tajništvo – kontaktni podatki, uradne ure …
 • Vodstvo – aktualno izvoljeno vodstvo (IO, NO, ČS)
 • Predstavitev
 • Organiziranost
 • Financiranje
 • Zgodovina
 • Dokumenti - pravilniki

DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Vzpostavili smo seznam OZDU s pripadajočimi DU. Nekaj podatkov DU je že objavljenih, pri nekaterih pa še manjkajo vsaj osnovni podatki (naslov, telefon, e-mail, spletna stran, predsednik, uradne ure …), zato prosimo predsednike DU, da nam jih posredujejo v objavo. Če ima društvo spletno stran, bomo z veseljem objavili povezavo do nje. 

DEJAVNOSTI

 • Dnevni centri aktivnosti – kratka predstavitev in povezava na njihovo spletno stran
 • Šport in rekreacija - komisija za šport, urniki redne vadbe, rezultati športnih iger upokojencev (PŠI, DŠI), letna poročila
 • Publikacije - datoteke s pomembno vsebino za upokojence

NAPOVED DOGODKOV

 • vabila na dogodke MZU Ljubljana-OPZDU, OZDU in DU, razpis PŠI, priznanj ...

NOVICE

 • opisi preteklih dogodkov in druge aktualne objave

GALERIJE

 • fotoreportaže sej IO, konferenc, letnih srečanj, športnih iger, dogodkov iz DU

Vabimo DU, da čim pogosteje obiskujete novo spletno stran, ki se jo bomo trudili polniti z aktualnimi informacijami. Vabimo vas, da pošiljate v objavo napovedi, opise in fotografije pomembnih dogodkov vašega društva ali območne zveze DU. Želimo novo spletno stran čim bolj približati potrebam uporabnikov, zato z veseljem pričakujemo vaše predloge. Tudi od vašega sodelovanja je odvisno, koliko bo stran zanimiva za vas in za vaše člane.

Spletna stran se je zelo uveljavila in je v letu 2019 imela 13.161 ogledov (v celotnem obdobju, od vzpostavitve 1. junija 2017, so bile vsebine obiskane 41.392 krat). Najpogosteje so bile obiskane strani: Napoved dogodkov, Novice, Galerije in podatki o društvih upokojencev.                                                         

Urednik Stanislav Tomšič