Predstavitev spletne strani

Na podlagi sklepa konference Mestne zveze upokojencev Ljubljana-OPZDU smo leta 2017, v sodelovanju s podjetjem Sloway, vzpostavili spletno stran www.mzu-lj.si za namene obveščanja o delu MZU in njenih organov, o aktualnih dogajanjih na območju Osrednjeslovenske pokrajinske zveze DU ter o bistvenih dogajanjih na ravni države in EU.

Spletna stran ponuja naslednje vsebine:

O NAS

 • Osnovni podatki – kontaktni podatki, uradne ure …
 • Vodstvo – aktualno izvoljeno vodstvo (IO, NO, ČS)
 • Predstavitev
 • Organiziranost
 • Zgodovina
 • Dokumenti - pravila, pravilniki
 • Pomembni dogodki
 • Predstavitev spletne strani
 • In memoriam - V spomin

DRUŠTVA UPOKOJENCEV

Vzpostavili smo seznam OZDU s pripadajočimi DU. Pri nekaterih društvih še manjkajo vsaj osnovni podatki (naslov, telefon, e-mail, spletna stran, predsednik, uradne ure …), zato prosimo predsednike DU, da nam jih posredujejo v objavo. Če ima društvo spletno stran, bomo z veseljem objavili povezavo do nje. Prosimo, da nam sproti sporočate spremembe podatkov. 

DEJAVNOSTI 

 • Šport in rekreacija - komisija za šport, urniki redne vadbe, rezultati športnih iger upokojencev (PŠI, DŠI), letna poročila
 • Kultura - Komisija za kulturo, Literarni kotiček, Likovni kotiček
 • Stanovanjsko pravne zadeve
 • Priznanja
 • Dnevni centri aktivnosti – predstavitev in povezava na njihovo spletno stran
 • Publikacije - datoteke s pomembno vsebino za upokojence

NAPOVED DOGODKOV

 • vabila na dogodke MZU Ljubljana-OPZDU, OZDU in DU, razpis PŠI, priznanj ...

NOVICE

 • opisi preteklih dogodkov in druge aktualne objave

GALERIJE

 • fotoreportaže sej IO, konferenc, letnih srečanj, športnih iger, dogodkov iz DU

Vabimo DU, da čim pogosteje obiskujete spletno stran, ki se jo bomo trudili polniti z aktualnimi informacijami. Vabimo vas, da pošiljate v objavo napovedi, opise in fotografije pomembnih dogodkov vašega društva ali območne zveze DU. Želimo spletno stran čim bolj približati potrebam uporabnikov, zato z veseljem pričakujemo vaše predloge. Tudi od vašega sodelovanja je odvisno, koliko bo stran zanimiva za vas in za vaše člane.

Obiskanost spletne strani

V letu 2021 je imela spletna stran 9.402 ogleda (v celotnem obdobju od vzpostavitve 1. junija 2017, do 31. decembra 2021, so bile vsebine obiskane 60.568 krat). Najpogosteje so bile obiskane strani: Napoved dogodkov, Novice, Galerije in podatki o društvih upokojencev.

                                                    

Urednik Stanislav Tomšič

 

Priponke