Občni zbor DU na Jami 2020

V torek 11. februarja 2020 imelo Društvo upokojencev letni občni zbor.

O delu društva v preteklem letu je poročala predsednica Cecilija Lumbar, blagajniško poročilo pa je podala Jožica Skubic, ki je prebrala tudi predlog programa dela za leto 2020.

Navzoče je pozdravil podpredsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenske PZDU Stanislav Tomšič.

Foto: Stanislav Tomšič 

Galerija