DU Dolsko

Društvo upokojencev Dolsko

Naslov: Dolsko 55, 1262 Dol pri Ljubljani

Telefon:

E-pošta:

 

Predsednica: Ivanka Vrtarič

 

Leto ustanovitve: 1980

 

Vključitev v PZDU Ljubljana z okolico 2019

 

Predstavitev

Društvo upokojencev Dolsko je bilo ustanovljeno leta 1980 z namenom spodbujati člane k aktivnemu življenju in delovanju, k spoznavanju naravnih in kulturnih lepot ter znamenitosti, pa k športno-rekreativni in kulturni dejavnosti. S svojo dejavnostjo spodbujamo svoje člane k skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, srčni kulturi ter medsebojnemu spoštovanju. Spodbujamo jih k zdravemu, smotrnemu in aktivnemu preživljanju prostega člana. V društvu je 365 članov, od tega 25 prostovoljcev. Upravni odbor skupaj z nadzornim in ČR šteje 18 članov. Članstvo v društvu iz leta v leto narašča, kar je odraz našega dobrega dela v korist vseh upokojencev in drugih starejših v naši občini Dol pri Ljubljani. Letno za svoje člane Našega letnega srečanja − zbora članov, ki ga organiziramo v marcu, se vsako leto udeleži preko 200 naših članov. Naše članice prostovoljke (tudi predsednica, tajnica) letno obiščejo preko 200 naših članov. Vsakega našega člana nad 75 let obiščemo za rojstni dan in obdarimo. Vsem nad 75 let, pa tudi za 60 in 70 let, pošljemo za rojstni dan osebno čestitko. Ob Miklavžu in novem letu vse naše člane nad 75 let in pa tudi druge starejše bolne osebno obiščemo in jim poklonimo skromno darilo. Naše bolne člane obiskujemo v bolnicah in domovih upokojencev. Vsakemu damo čutiti, da na stara – zrelejša leta niso osamljeni in odrinjeni. Naši člani so aktivni tudi v drugih društvih, kot so gasilci, v turističnem društvu, pri čebelarjih in pri vseh proslavah in nastopih v okviru občine Dol pri Ljubljani. Za svoje dosedanje delo je društvo prejelo Priznanje Občine Dol, posamezniki pa Občinska priznanja in priznanja ZDUS.