DU Bukovica-Šinkov turn

Društvo upokojencev Bukovica-Šinkov turn

Naslov: Utik 1, 1217 Vodice

E-pošta: brigita.barle@t-2.net 

 

Predsednica: Breda Špenko

Telefon: 051 208 000

 

Leto ustanovitve: 1980

 

Prestop v Gorenjsko PZDU (2018)

 

Predstavitev društva
Društvo upokojencev Bukovica - Šinkov Turn je bilo ustanovljeno leta 1980, njen prvi predsednik je bil Anton Kosec, ki je društvo uspešno vodil 16 let, naslednjih 12 let pa je bil predsednik Janez Merčun. Leta 2008 je bila za vodenje društva izvoljena gospa Breda Špenko, ki mu predseduje še danes. Društvo ima sedež v Utiku in ga vodi upravni odbor.
Delo v društvu temelji na prostovoljstvu in zajema najrazličnejše dejavnosti, kot so: telovadba, kolesarska in balinarska sekcija, pevska skupina, dramska skupina, priprava strokovnih predavanj, delavnic, pohodov in izletov. Vsako leto obiščejo bolne in ostarele, pripravijo piknik in družabna srečanja s kulturnim programom. Člane društva enkrat letno seznanijo o delu in aktivnostih v glasilu Naša jesen.