Vodstvo MZU

Vodstvo MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske pokrajinske zveze DU (mandat 2017-2020):

Predsednik:

Marjan Sedmak

Podpredsedniki: 

Anka Tominšek

Vladislav Puc

Stanislav Tomšič

Člani Izvršilnega odbora:

Franc Košir

Cecilija Lumbar

Jožica Skubic

Anton Slak

Drago Sotlar

Marija Tome

Jože Založnik

Marjan Zlobko

Malči Žitnik

Člani IO po funkciji:

Stanislav Jaki - predsednik Komisije za priznanja

Matjaž Marinček - predsednik Komisije za kulturo 

Erna Rupnik - predsednica Komisije za stanovanjsko pravne zadeve

Nadzorni odbor:

Darinka Omahen

Anton Zvone Bah

Janez Čuk

nadomestni člani:

Anica Bajec

Marinka Bonin

Ljuba Štrubelj

Častno razsodišče:

Zdenko Avgust Gulin

Franjo Filipovič

Boris Rupar

nadomestni člani:

Stanislav Hribar

Erna Rupnik

Janez Zupan