Vodstvo MZU

Vodstvo MZU Ljubljana-Osrednjeslovenske PZDU (mandat: marec 2017 - marec 2021):

Predsednik:

Marjan Sedmak

Podpredsedniki: 

Vladislav Puc

Anka Tominšek 

Stanislav Tomšič - predsednik Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo

Člani Izvršilnega odbora:

Franc Košir

Cecilija Lumbar

Jožica Skubic

Anton Slak

Drago Sotlar

mag. Marija Tome

Jože Založnik

Marijan Zlobko

Malči Žitnik

Člani IO po funkciji:

Stanislav Jaki - predsednik Komisije za priznanja

Matjaž Marinček - predsednik Komisije za kulturo 

Erna Rupnik - predsednica Komisije za stanovanjsko pravne zadeve

Nadzorni odbor:

Darinka Omahen - predsednica

Anton Zvone Bah

Janez Čuk

nadomestni člani:

Anica Bajec

Marinka Bonin

Ljuba Štrubelj

Častno razsodišče:

Zdenko Avgust Gulin - predsednik

Franjo Filipovič

Boris Rupar

nadomestni člani:

Stanislav Hribar

Erna Rupnik

Janez Zupan