DU Podpeč-Preserje

Društvo upokojencev Podpeč-Preserje

Naslov: Preserje 2, 1352 Preserje

E-pošta: du.podpecpreserje@gmail.com 

Spletna stran: www.posrcumlad.si/podpec-preserje 

Leto ustanovitve: 1952

Predsednik društva: Marjan Suhadolnik