DU Vižmarje-Brod

Obveščamo vas, da je umrl najstarejši Slovenec Nikolaj (Niko) DRAGOŠ (27. 8. 1907 – 31. 3. 2018).

Rojen je bil v vasi Griblje v Beli krajini. Po navedbi njegove domske negovalke tako visoke starosti ni dosegel še noben prebivalec ali prebivalka Slovenije.

G. Niko je bil zaslužni član in eden od ustanoviteljev našega društva upokojencev.

Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

P. S.: Več podatkov o pokojniku najdete v knjigi MOJIH STO LET, ki jo je na podlagi Nikovih pričevanj in zapisov uredila njegova hči Cvetka DRAGOŠ JANČAR (samozaložba, 2007, NUK 821.163.6-94; 929Dragoš N.)

SPOROČILO OBJAVLJENO V DELU: http://www.delo.si/novice/slovenija/umrl-najstarejsi-slovenec.html 

 

Društvo upokojencev Vižmarje-Brod

Pisarna društva je na naslovu: Na gmajni 1, 1210 Ljubljana-Šentvid

Odprta je vsak torek (razen na praznik) od 9. do 10. ure

E- naslov: du.vizmarje.brod@gmail.com

Predsednik društva je Marko KORAČIN, st.

Tajnica društva je Lojzka VIDE

  

Društvo upokojencev Vižmarje-Brod je bilo ustanovljeno 1. februarja 1980

Iniciativni odbor so sestavljali: Alojz KAMIN, ki mu je predsedoval, ter Adolf DIMNIK in Francka GLAJNCER. Odbor je pripravil prvi temeljni akt društva (Pravila) in uredil njegovo registracijo. Zanimivo je, da je bila med ustanovnimi člani – tistimi, ki so se včlanili v društvo še istega leta – le gospa Francka Glajncer. Gospod Dimnik se je včlanil leta 1981, gospod Kamin pa šele leta 1984. V letu 2017 je včlanjenih še osem ustanovnih članic in članov.

Društvo deluje na območju takratne Krajevne skupnosti Vižmarje – Brod. To območje je zdaj del ljubljanske Četrtne skupnosti Šentvid.

 

Na dan 5. 9. 2017 je društvo štelo 461 članic in članov in sicer:

     

rednih članov:

 157

 34,06%

     
     

rednih članic:

 290

 62,91%

     
     

zaslužnih članov in članic:

5

  1,08%

     
     

častnih članov in članic:

0

  0,00%

     
     

med letom umrlih članov in članic:

9

  1,95%

     

Povprečna starost vsega članstva na navedeni dan:

78,88

 let.

   

Povprečna starost rednih članov na navedeni dan:

78,97

 let.

   

Povprečna starost rednih članic na navedeni dan:

78,58

 let.

   

Povprečna starost zaslužnega članstva na navedeni dan:

89,60

 let.

   

Povprečna starost umrlega članstva na navedeni dan:

80,89

 let.

   

Najvišja starost člana ali članice na navedeni dan:

110,00

 let.

 UMRL  31. 3. 2018

Najnižja starost člana ali članice na navedeni dan:

57,00

 let.

   

Povprečno obdobje neprekinjenega članstva (NČ) v DU:

17,93

 let.

   

Povprečno obdobje NČ rednih članov na navedeni dan:

16,29

 let.

   

Povprečno obdobje NČ rednih  članic na navedeni dan:

18,56

 let.

   

Povprečno obdobje NČ zaslužnih članov in članic na navedeni dan:

33,00

 let.

   

Najkrajše trajanje od včlanitve na navedeni dan:

0,00

 let.

   

Najdaljše trajanje od včlanitve na navedeni dan:

48,00

 let.

   

Št. vplačnic in vplačnikov v ZDUS-in Vzajemni pokojninski sklad: 104 oziroma 22,56% vsega članstva.

 

UO društva izdaja koledar aktivnosti, ki ga prejme ob letni obnovitvi članstva vsako gospodinjstvo, iz katerega je včlanjena v DU Vižmarje – Brod vsaj ena oseba. Na ta način je članstvo obveščeno o vseh načrtovanih dogodkih društva, zlasti pa o posameznih datumih in smereh avtobusnih izletov in gorskih pohodov.

Spodbujamo komuniciranje po elektronski pošti, da na ta način obveščamo članstvo o nenačrtovanih dogodkih v društvu ter aktivnostih v drugih upokojenskih organizacijah in naši Četrtni skupnosti Šentvid.

E-pošto letos uporablja 76 članic in članov, kar je 16,49 % vsega članstva.

Za leto 2017 smo pripravili 12 gorskih pohodov po slovenskih gorskih poteh (do 1,5 ure v eno smer), 10 avtobusnih izletov po Sloveniji in zamejstvu in dve skupinski letovanji v hotelu Delfin v Izoli ter tedenska: kolesarjenja ali nižinske pohode, družabna srečanja s plesom in ljudskim petjem in krožek ročnih del. Organizirano imamo tudi tedensko telovadbo pod strokovnim vodstvom zunanje sodelavke.

Ob okroglih obletnicah (60, 70, 80, 90 in 100 let) naših članic in članov pošljemo voščilnice za jubilej, starejši od 100 let pa jih prejmejo vsako leto. Najstarejšega člana ali članico vsako leto obišče delegacija društva za njegov rojstni dan in za novo leto. Te posebne pozornosti je že nekaj let deležen naš zaslužni član g. Niko DRAGOŠ, ki je s 110 leti tudi najstarejši prebivalec Slovenije na sploh; na dan priprave tega gradiva je že v 111. letu svojega življenja. Za tisti del članstva, ki v danem letu praznuje 80-letnico, UO organizira posebno srečanje. V letu 2017 je teh jubilantov 30. Letos imamo tudi pet 90-letnih jubilantov. Te obišče delegacija v sestavi: predsednik, referentka za socialo in poverjenica za območje, v katerem živi jubilant ali jubilantka.

Pred koncem leta obdarimo s simboličnimi pozornostmi huje obolele članice in člane ter vse druge, ki so stari 80 let ali več; nad to starostno mejo imamo letos včlanjenih 246 oseb.

Društvo deluje v okviru Območne zveze DU Ljubljana - Šiška in Mestne zveze upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenske zveze društev upokojencev (MZU Ljubljana - OSZDU). MZU je včlanjena v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS).